Okamul VS 02

Grunt Okamul VS 02

• Na chłonne i niechłonne podłoża
• Szybkoschnący
• Bezrozpuszczalnikowy i niskoemisyjny
• Zwiększa przyczepność podłoża

Opis produktu
Grunt bezrozpuszczalnikowy, zapewniający przyczepność chłonnych i niechłonnych podłoży. Nadaje się również na wymagające remontu stare podłoża z dobrze przylegającymi wodoodpornymi resztkami klejów.
Nie nadaje się do gruntowania podłoży z rozpuszczalnymi w wodzie resztkami klejów i resztkami klejów z ługu posiarczynowego.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów, wytrzymałe na obciążenia. Dokonać kontroli możliwości układania na podłożu wykładzin, według zaleceń VOB, rozdział C i normy DIN 18 365. Podłoża powinny zostać przygotowane do układania wykładzin według instrukcji BEB „Ocena i przygotowanie podłoży” oraz instrukcji TKB-8.
Przed rozprowadzeniem gruntu należy usunąć luźne warstwy nie trzymające się podłoża. Podłoża z jastrychu anhydrytowego i z płynnego jastrychu anhydrytowego należy bezwzględnie szlifować aż do usunięcia mleczka anhydrytowego.

Gruntowanie
Nierozcieńczony Okamul VS 02 nakładać rolką lub szczotką na podłoże. Unikać tworzenia się kałuż i nadmiaru materiału. Na jastrychach cementowych i anhydrytowych, w zależności od chłonności podłoża grunt rozcieńczyć z wodą w proporcjach 1:1. Dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntu, można kontynuować dalsze prace (szpachlowanie).

Dane techniczne

Kolor: kolor jasnobeżowy
Zastosowanie: wewnątrz
Temperatura podłoża, co najmniej: +17°C
Czas schnięcia*: 0,5 – 3 godzinna podłożach drewnianych ok. 24 godzin
na jastrychu anhydrytowym, co najmniej 24 godziny, przy użyciu mas z grupy Servolapha, grunt jest suchy, gdy możliwy jest na nim ruch pieszy
Przystosowany do ogrzewania podłogowego: tak
Oznakowanie według rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych GeffStoffV: nie podlega obowiązkowi oznakowania
Kod GISCODE: D 1 według rozporządzenia TRGS 610
Kod EMICODE: EC 1 według kryteriów GEV
Magazynowanie: w dodatniej temperaturze, ok. 12 miesięcy
*Dane przy 23º C i wilgotności powietrza 50 %, wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas reakcji.

Zużycie
ok. 100-150 g/m²

Narzędzia
Rolka lub szczotka

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą

Paletyzacja                                                                       
60 x 10 kg kanister z tworzywa sztucznego

Uwaga
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.
Stan instrukcji technicznej 10.02.2014. Wcześniejsze instrukcje tracą ważność.