OkaMulti K30

Multifunkcjonalny klej dyspersyjny
OkaMulti Kleber K 30
• Bezrozpuszczalnikowy
• Bardzo nisko emisyjny
• Wysoka początkowa i końcowa siła klejenia
• Przeznaczony do rolek fotelowych
• Przystosowany do ogrzewania podłogowego

Opis produktu
Wolny od rozpuszczalników, klej dyspersyjny do klejenia wykładzin tekstylnych, wykładzin PCV/CV i linoleum. OkaMulti K 30 charakteryzuje się wysoką początkową i końcową siłą klejenia. Może być nanoszony za pomocą spryskiwaczy.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów, wytrzymałe na obciążenia. Dokonać kontroli możliwości układania na podłożu wykładzin, według zaleceń VOB, rozdział C i normy DIN 18 365. Podłoża powinny zostać przygotowane do układania wykładzin według instrukcji BEB „Ocena i przygotowanie podłoży” oraz instrukcji TKB-8. W przypadku układania na niechłonnym podłożu oraz układania wykładzin szczelnych na podłoże wylać masę szpachlową ServoMulti S 110.

Klejenie
Przed użyciem OkaMulti K 30 klej w wiaderku dobrze wymieszać. Nanosić na podłoże za pomocą pacy. Po okresie wstępnego odparowania kleju ok. 10 – 15 minut (w zależności od chłonności podłoża i warunków klimatycznych pomieszczenia) kładziemy wykładzinę i starannie ją układamy, dociskając do podłoża. Po ok. 30-50 minutach jeszcze raz ją dociskamy na całej powierzchni, najlepiej przy pomocy walca. Najwcześniej po upływie 24 godzin spawamy, względnie zgrzewamy ułożoną wykładzinę. Proszę przestrzegać wskazówek producenta wykładziny.

Dane techniczne

Kolor: kremowo-biały
Temperatura podłoża, co najmniej: +17ºC
Przeznaczony do rolek fotelowych: tak, według normy DIN EN 12529
Czas wstępnego odparowania ok.*: 10-15 minut
Czas układania ok.*: 30 minut
Możliwość obciążania po ok.*: 24 godzinach
Całkowite utwardzenie po ok.*: 72 godzinach
Przystosowany do ogrzewania podłogowego: tak
Kod GISCODE: D 1 według rozporządzenia TRGS 610
Kod EMICODE: EC 1 według kryteriów GEV
Magazynowanie: w suchych i ciepłych pomieszczeniach, ok. 12 miesięcy

*Dane przy 23º C i wilgotności powietrza 50 %, wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas reakcji.

Ważne wskazówki
Proszę zwrócić uwagę: Klej nie nadaje się do klejenia wykładzin tekstylnych ze spodem PUR i wykładzin igłowanych.

Zużycie

Paca: według TKB: B1
Rodzaj wykładziny: wykładziny tekstylne, linoleum, wykładziny PCV na włóknie poliestrowym
Zużycie: ok.400g/m²

Paca: według TKB: A2
Rodzaj wykładziny: wykładziny PCV/CV o gładkim szlifowanym spodzie
Zużycie: ok.300-350g/m²

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą

Paletyzacja
33 x 12 kg wiaderka z tworzywa sztucznego

Uwaga
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się dodanego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.