ServoMulti S 110

Do pobrania: ServoMulti S 110

Uniwersalna masa szpachlowa ServoMulti S 110
• Samopoziomująca
• Do 10 mm grubości warstwy

Opis produktu
Uniwersalna masa szpachlowa, na bazie cementu, samopoziomująca, uszlachetniona plastyfikatorami nadającymi jej większej elastyczności. Masa ta nadaje się do szpachlowania i wyrównywania podłoży przygotowanych do dalszych prac wykończeniowych o grubości warstwy do 10 mm. Produkt nadaje się również na płynny jastrych anhydrytowy do 10 mm grubości warstwy oraz płyty OSB do 5 mm grubości warstwy. ServoMulti S 110 może być stosowany jako podłoże pod wykładziny elastyczne i tekstylne. ServoMulti S 110 nie może być stosowany jako podłoże użytkowe oraz do pomieszczeń stale zawilgoconych.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów, wytrzymałe na obciążenia. Dokonać kontroli możliwości układania na podłożu wykładzin, według zaleceń VOB, rozdział C i normy DIN 18 365. Podłoża powinny zostać przygotowane do układania wykładzin według instrukcji BEB „Ocena i przygotowanie podłoży” oraz instrukcji TKB-8. W zależności od rodzaju podłoża i jego późniejszego wykorzystania gruntujemy OkaMulti VS 02, Okamul PU-V schnell lub Okapox GF.

Szpachlowanie
ServoMulti S 110 wymieszać z czystą wodą w czystym pojemniku za pomocą elektrycznego mieszadła (wiertarki z mieszadłem max. 600 obrotów/min.) do momentu uzyskania jednolitej masy. Wymieszaną masę pozostawić na okres 5 minut, aby “dojrzała” a następnie jeszcze raz zamieszać. Czas schnięcia i twardnienia zależy od warunków klimatycznych pomieszczenia i grubości warstwy nanoszonej masy. Podczas schnięcia podłoża należy unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia. W niepewnych przypadkach zalecamy przeprowadzenie próbnego szpachlowania.

Dane techniczne

Kolor: szary proszek
Zastosowanie: wewnątrz
Grubość warstwy: do 10 mm grubości warstw, na płyty OSB do max. 5 mm grubości warstwy
Przystosowany do ogrzewania podłogowego: tak
Przeznaczony do rolek fotelowych: tak, przy grubości warstwy od 1 mm, według normy DIN EN 12529
Zużycie wody ok.: 6,5 litrów na worek 25 kilogramowy
Czas dojrzewania ok. 5 minut (ponownie wymieszać)
Czas szpachlowania ok.*: 20 minut
Ruch pieszy po ok.*: 2 godzinach
Klejenie wykładzin po ok.*: 24 godzinach
Oznakowanie według rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych GeffStoffV: Xi- produkt drażniący
Kod GISCODE: D 1 według rozporządzenia TRGS 610
Kod EMICODE: EC 1 R według kryteriów GEV
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach, ok. 6 miesięcy

*Dane przy 23º C i wilgotności powietrza 50 %, wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas reakcji.

Zużycie
ok. 1,4 kg/m²

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą

Paletyzacja
42 x 25 kg worki papierowe