Grunt Uzin PE 260

Grunt Uzin PE 260

Grunt : Dyspersyjny

Zużycie: 40 - 150 g/m²

Karta techniczna: UZIN_PE_260

Dyspersyjny środek gruntujący o bardzo niskiej emisyjności na stare, wymagające remontu podłoża

  • silnie skoncentrowany
  • tworzy na powierzchni elastyczny film
  • tworzy mostek sczepny pomiędzy masą szpachlową a podłożem
  • dobre działanie blokujące wodę zarobową

ZASTOSOWANIE

Główny obszar stosowania:

  • Nierozcieńczony – jako grunt zwiększający przyczepność na szczelne lub słabo chłonne podłoża
  • Rozcieńczony – jako grunt zwiększający przyczepność na chłonne podłoża