Pera Palace

Pera Palace

Rodzaj: 1/10 Cut Pile

Skład: 100% PA

Podkład: Actionbac flextex plus

Waga runa: 1000 g/m²

Waga całkowita: 1800 g/m²

Wysokość runa: 7,5 mm

Wysokość całkowita: 8,5mm

Klasa palności: Cfl-s1

Klasa użytkowa: 23/32

Dostępne szerkości: 4m

Do pobrania: Karta techniczna