Wealthy Gathering 90

Wealthy Gathering 90

Rodzaj: 1/10” plain saxony

Skład: 100% PA IMPREL® OPAL

Podkład: Twinback

Waga runa: 2.300 g/m²

Waga całkowita: 2.800 g/m²

Wysokość runa: 10,5 mm

Wysokość całkowita: 13,5 mm

Klasa palności: Cfl-s1

Klasa użytkowa: 23/32

Dostępne szerkości: 4m