Novoflor Comfort

Rodzaj: Heterogoniczna

Grubość całkowita: 2 mm

Grubość warstwy użytkowej: 0.8 mm

Klasa ścieralności: Grupa T

Antypoślozgowość: R10

Klasa użytkowa: 34/43

Szerokość rolki: 1.5 m

Długości rolki: 12

Wykładzina PCV Fatra Novoflor Comfort

NOVOFLOR EXTRA COMFORT – heterogeniczna wykładzina obiektowa z przezroczystą warstwą użytkową z czystego winylu zabezpieczona ochronną warstwą poliuretanową PUR. Najwyższa klasyfikacja użytkowa 23/34/43. Spełnia wymagania do stosowania w budynkach mieszkalnych, komercyjnych oraz przemysłowych o najwyższym natężeniu ruchu.