Acczent Platinium 100 Melt Eggplant

Acczent Platinium 100 Melt Eggplant

Rodzaj: Heterogeniczna

Grubość całkowita: 2,45 mm

Grubość warstwy użytkowej: 1,02 mm

Waga całkowita: 3200 g/m²

Antypoślozgowość: R9

Klasa palności: Bfl-s1

Klasa użytkowa: 34/43

Szerokość rolki: 2 m

Długości rolki: 6 m

Acczent Platinium 100 – heterogeniczna, kompaktowa wykładzina PCV w rolce. Acczent Platinium 100 to produkt, który dzięki swojej klasie użytkowej oraz grubości warstwy ścieralnej przeznaczony jest do instalacji w obszarach najintensywniejszego ruchu obiektów użyteczności publicznej.